artı için Türkçe-Almanca çeviriler:

plus · pro · diğer çevirileri

artı plus

İki eğitimli SG birimimiz var artı sen ve ben.

Wir haben zwei ausgebildete SG Einheiten, plus du und ich.

Şimdi, Korkunç Kâbus mücevheri artı Gece Hiddeti eşittir hiçbir şey.

Also, Riesenhafter Albtraum plus Nachtschatten ergibt Nichts. Okay.

Artı çok sıkı bir fiziksel eğitimden geçeceksiniz.

Plus, ein sehr hartes körperliches Training.

artı pro

Rachel ve Julie'nin Artıları ve Eksileri

Rachel und Julie, pro und contra.

Benim acele etmeden artı ve eksileri tartmama değer verir demiştim.

Mein Wille Pro und Contra abzuwiegen, bevor ich etwas überstürze.

Sadece sana senin "Artılar Liste"ni okumak istiyorum.

Ich wollte dir noch deine Pro-Liste vorlesen.