artık için Türkçe-Almanca çeviriler:

jetzt · mehr · nicht mehr · nun · schon · endlich · Übriges · Rest · von nun an · Inzwischen · von jetzt an · plus · nunmehr · Relikt · Überbleibsel · mittlerweile · diğer çevirileri

artık jetzt

Affedersiniz ama ben artık eve gitmek zorundayım.

Entschuldigt mich, aber ich muss jetzt nach Hause.

Artık Wendell'i görebilir miyiz?

Können wir jetzt Wendel sehen?

Artık kendi silahım var.

Jetzt habe ich meine Eigene.

artık mehr

Artık hiçbir şey bizi durduramaz.

Nichts kann uns jetzt mehr aufhalten.

Artık dövüş yok.

Keine Kämpfe mehr.

Artık alçı yok.

Keinen Gips mehr.

artık nicht mehr

Sen de diğer insanlar gibi görünüyorsun ama artık onlar gibi değilsin, değil mi?

Sieh mal, du siehst aus wie diese Menschen Aber du bist nicht mehr wie sie, oder?

Evet, bu arada Azgın Patty artık müşterin değil. Evet, evet.

Ja, und übrigens, ist die geile Patty nicht mehr unsere Kundin.

Bu ev artık bizim yuvamız değil.

Dieses Haus ist nicht mehr unser Haus.

artık nun

Jiaying tüm o insanlardan sorumlu ve ben de Ben de yetişkin biriyim artık.

Jiaying, sie ist für all diese Menschen verantwortlich und ich bin nun erwachsen.

Ruby, artık bir yetişkinsin ve bu ne demek oluyor biliyorsun.

Nun, Ruby, du bist endlich volljährig und du weißt was das bedeutet.

ÖZEL ŞİRKETLER tüm cezaevlerini kar amacıyla işletiyorlardır artık.

PRIVATE GESELLSCHAFTEN betreiben nun entgeltlich alle Zuchthäuser.

artık schon

Ama artık var.

Aber jetzt schon.

Hadi git. Eve git artık. Geç oldu.

Nein, geh jetzt, es ist schon spät.

Çok sıcak, Düğmeye bas artık!

Es ist heiß, drück schon drauf!

artık endlich

Artık bir süper kahraman olmak istiyordum.

Ich wollte endlich ein Superheld sein.

Lanet olsun, artık onu durdurmalıyız.

Scheiße, wir müssen ihn endlich aufhalten.

Adı da "Hadi gidelim artık.

Er heißt "Verschwinden wir endlich.

artık Übriges

Burada artık senin için bir şey yok.

Hier ist nichts mehr für dich übrig.

Tabii onu şimdi bulmuşlar, ya da ondan ne kaldıysa artık.

Jetzt hat man ihn natürlich gefunden, oder das, was von ihm übrig ist.

Ve yapacak hiçbir şey kalmadı artık.

Und es ist nichts mehr übrig.

artık Rest

Orada bazı yemek artıkları görüyorum.

Ich sehe einige Reste da hinten.

Ayrıca bu gece bizim yıllık artık yemek günümüz.

Außerdem ist heute Abend unser alljährliches Reste-Essen.

Yemek artıkları için dilenmek yardım almaktan bile kötü.

Um Reste zu betteln, ist schlimmer als Stempelgeld.

artık von nun an

Şu andan itibaren artık bütün ATM ücretlerine, özgürlük ücretleri denecek.

Von nun an werden alle Bankgebühren "Freiheitskosten" genannt.

Bizim için güzelliğin bir anlamı yok artık.

Von nun an bedeutet uns Schönheit nichts mehr.

Artık bu bir devlet sırrı durumu Charles.

Das ist von nun an ein Betriebsgeheimnis, Charles.

artık Inzwischen

Artık her şeyi biliyorum.

Ich weiß inzwischen alles.

Artık biliyorsun, değil mi?

Das weißt du inzwischen, oder?

Bizim için bu musun artık?

Sind Sie das inzwischen für uns?

artık von jetzt an

Şu andan itibaren Artık yalan yok.

Von jetzt an keine Lügen mehr.

Ama bu noktadan sonra artık sadece Naomi var.

Aber von jetzt an gibt es nur noch Naomi.

artık plus

Artı Harley, ama o artık bizden biri.

Plus Harley. Aber der ist wie einer von uns.

Artık ismi "Menopoz artı.

Es heißt jetzt "Menopause Plus

artık nunmehr

Ela, artık üniversitemizin öğrencisi.

Ela ist nunmehr unsere Studentin.

artık Relikt

Bu yadigar artık Kabil'in soyundan gelenlere ait.

Dieses Relikt gehört jetzt den Nachkommen Kains.

artık Überbleibsel

Cadılar Bayramı artığı olacağına likör olsun.

Besser Likör als Halloween Überbleibsel.

artık mittlerweile

Lord Baelish artık benim eniştem, gerçekten, evlilikle.

Lord Baelish ist mittlerweile mein angeheirateter Onkel.