askı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Suspendierung · Kleiderbügel · Bügel · diğer çevirileri

askı Suspendierung

Will Gardner'in askıya alınmasından sonra, Yargıç Creary'nin Bay Gardner hakkında

Nach Will Gardners Suspendierung, was hat Richter Creary über Mr. Gardner gesagt?

askı Kleiderbügel

Bir yular aldı ve onu ağzına geçirdi ve diğer eline bir elbise askısı, ahşap bir elbise askısı aldı ve sonra.

Kordel, steckte sie sich in den Mund und mit der anderen Hand griff er einen Kleiderbügel, einen Kleiderbügel aus Holz. Und er

askı Bügel

Bana bir askı verir misin?

Gibst du mir einen Bügel? Was?