aslında için Türkçe-Almanca çeviriler:

eigentlich · wirklich · tatsächlich · überhaupt · ursprünglich · allerdings · diğer çevirileri

aslında eigentlich

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Aslında oldukça öğreticiydi. Julian.

Sie waren eigentlich sehr informativ.

Aslında ben daha çok silah imalatçısıyım.

Eigentlich bin ich eher ein Arme Hersteller.

aslında wirklich

Aslında, burada senin için bir şey var.

Wirklich, hier ist eine Kleinigkeit für Sie.

Aslında, bu büyük bir ferahlık olabilir.

Er wäre wirklich eine große Erleichterung.

Aslında, şu anda gerçekten öyle.

Jetzt ist es wirklich eine.

aslında tatsächlich

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Aslında, bir subayı kaybediyorum.

Ich verliere tatsächlich einen Offizier.

Gloria'nın videosu için bir kaç tane röportajımız aslında.

Wir haben tatsächlich ein paar Interviews für Glorias Video.

aslında überhaupt

Biliyorsunuz ekonomistler aslında ekonomist falan değiller.

Ökonomen sind in Wahrheit überhaupt keine Ökonomen.

Yani aslında hiç belge yok, burada bir şey saklamıyorsun?

Also gibt es keine Dokumente, Sie haben hier tatsächlich überhaupt nichts?

Titreşimli dambıl, sen aslında antrenman malzemesi değilsin, değil mi?

Shake Weight, du bist eigentlich überhaupt kein Fitnessgerät, oder?

aslında ursprünglich

'Homestead Park' aslında bir hava üssüydü, değil mi?

Homestead Park war ursprünglich ein Luftwaffenstützpunkt, richtig?

Bu aslında kimin fikriydi Dr. Stark?

Wessen Idee war das ursprünglich, Dr. Stark?

aslında allerdings

Evet ama aslında Koreliyim.

Ja. Ich bin allerdings Koreaner.