aslında için Türkçe-Almanca çeviriler:

eigentlich · wirklich · tatsächlich · überhaupt · ursprünglich · allerdings · diğer çevirileri

aslında allerdings

Evet ama aslında Koreliyim.

Ja. Ich bin allerdings Koreaner.