asla için Türkçe-Almanca çeviriler:

nie · niemals · wieder · immer · jemals · nimmer · durchaus nicht · gar · gar nicht · diğer çevirileri

asla nie

Sevgili kızım "asla para, şöhret, güç ya da güvence için evlenme.

Meine liebste Tochter, heirate nie für Geld, Ruhm, Macht oder Sicherheit.

Bir daha asla bu konuyu konuşmayacağız.

Wir werden nie wieder darüber sprechen.

Bu ülkeye bir daha asla adımını atamayacaksın.

Sie werden nie wieder einreisen können.

asla niemals

Ama asla senin için bir kahraman olmayacağım değil mi?

Für dich werde ich niemals ein Held sein, oder?

Seni bir daha asla görmemeliyim.

Ich darf dich niemals wieder sehen.

Asla unutamayacağım bir ayak.

Ich vergesse niemals einen Fuß.

asla wieder

Söz veriyorum, bir daha asla sizi geri çevirmeyeceğim.

Ich verspreche euch, ich werde euch nie wieder abweisen.

Bir daha bana asla "Toplumdan dışlanmış" deme.

Nenn mich nie wieder einen "Ausgestoßenen"!

Bir Daha Asla

Nie wieder!

asla immer

Hep kavga eder, asla duymazsınız.

Immer wird draufgehauen, nie verhandelt.

T'Pring, benden ayrıldın ve asla ayrılmadın hiç dokunulmadın ve hep dokunulacaksın.

T'Pring, getrennt von mir und niemals getrennt, niemals und immer berührend und berührt.

Spock, benden ayrıldın ve asla ayrılmadın hiç dokunulmadın ve hep dokunulacaksın.

Spock, getrennt von mir und niemals getrennt, niemals und immer berührend und berührt.

asla jemals

Hiç kimse asla güvende değildir.

Niemand ist jemals sicher.

Bunu bir daha asla, ama asla yapmayacağım

Das mache ich nie, niemals, nie jemals wieder.

Ve kimse asla senin yerini alamayacak.

Und niemand wird sie jemals ersetzen.

asla nimmer

Ben asla böyle asla böyle olmayacağım, hayır!

Das werde ich nie und nimmer sein Nein

Asla ve asla.

Nie und nimmer.

asla durchaus nicht

Elbette ama bir beyefendi asla koşmaz.

Durchaus, aber ein Gentleman rennt nicht.

asla gar

Doğru, ama asıl mesele bu değil, değil mi?

Stimmt, aber darum geht es jetzt gar nicht, oder?

asla gar nicht

Doğru, ama asıl mesele bu değil, değil mi?

Stimmt, aber darum geht es jetzt gar nicht, oder?