astronot için Türkçe-Almanca çeviriler:

Astronauten, Astronaut · Astronautin · Kosmonaut · Raumfahrer · diğer çevirileri

astronot Astronauten, Astronaut

Buraya gel, astronot.

Komm her, Astronaut.

Önce astronot Alan York kayıplara karıştı.

Zuerst verschwand Alan York, der Astronaut.

Fakat bu sadece Erik Von Daniken ve diğer antik astronot kuramı yandaşları için böyledir.

Aber für Erich Von Däniken und andere Befürworter dieser Theorie des Prä-Astronauten.

astronot Astronautin

Benim anam astronot falan değil!

Meine Mutter ist keine Astronautin.

Benim anam astronot değil.

Meine Mama ist keine Astronautin.

astronot Kosmonaut

Astronotların antrenman yaptıkları yerleri görmek.

Die Ausbildungsorte der Kosmonauten besichtigen.

astronot Raumfahrer

Büyükanne Groovy, Astronot Clyde falan?

Großmutter Groovy? Raumfahrer Clyde?