atlamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

springend, springen · überspringen · auslassen · diğer çevirileri

atlamak springend, springen

Ayağı takıldı, ya da atladı.

Sie ist gestolpert oder gesprungen.

Rıhtım civarındaki binalardan birine altı kat tırmandı, balkona atladı ve Van Coon'ı öldürdü.

Er erkletterte sechs Stockwerke eines Docklands Apartmenthauses, sprang auf den Balkon und tötete Van Coon.

Francis onun üstüne atladı.

Francis sprang ihn an.

atlamak überspringen

İki sınıfı okumadan atladı.

Er hat zwei Klassen übersprungen.

Ağlama genleri bir nesil atlıyor, sanırım.

Schätze Weinen überspringt eine Generation.

Amadeu iki sınıf atladı. O kadar zekiydi yani.

Aber Amadeu übersprang zwei Klassen, so intelligent war er.

atlamak auslassen

Öyleyse neden seni atladı?

Warum hat er dich ausgelassen?