atmosfer için Türkçe-Almanca çeviriler:

Atmosphäre · Erdatmosphäre · Stimmungen, Stimmung · diğer çevirileri

atmosfer Atmosphäre

Atmosfer, oksijen, hidrojen.

Atmosphäre: Sauerstoff Stickstoff.

Atmosfer, sıcaklık, aydınlatma.

Atmosphäre, Hitze, Licht.

Bulutlar atmosfer yüzünden gezerler.

Wolken fliegen wegen der Atmosphäre.

atmosfer Erdatmosphäre

Ve Dünya atmosferi dışındayken çok daha hızlı.

Und außerhalb der Erdatmosphäre noch schneller.

Ama o uzay istasyonu yıllar önce parçalanıp atmosfere dağıldı.

Aber diese Raumstation ist vor Jahren in der Erdatmosphäre verglüht.

atmosfer Stimmungen, Stimmung

Atmosfer için biraz müzik.

Etwas Musik für die Stimmung.