avcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Jäger · der Jäger · diğer çevirileri

avcı Jäger

Belki aradığımız şey daha ziyade, avcı kriptoniti.

Vielleicht sollten wir etwas suchen wie Jäger-Kriptonit.

Hadi ama Cass senin de bir avcı olduğunu sanıyordum.

Komm schon, Cass, ich dachte, du wärst jetzt ein Jäger.

Bir avcı olduğunu da biliyorum.

Ich weiß, du bist ein Jäger.

avcı der Jäger

O "avcı" versiyonunun son örneği. Hızlı, acımasız ve tamamen yasadışı.

Als letzter Prototyp der Jäger-Version ist er schnell, gefühllos und illegal.

Sonra bir avcı kuşu vurdu ve kuş da arabanın üzerine düştü.

Dann erschoss ihn ein Jäger, und der Vogel fiel runter aufs Auto.

Bir avcı için ne yer ama!

Das wäre was für einen Jäger.