avlanan

Kendime profesyonel bir cadı avcısı tuttuğumu sanıyordum.

Ich dachte, ich habe einen professionellen Hexenjäger angeheuert.

Bütün kayıtlı ayı avcılarını kontrol ettim.

Ich habe alle registrierten Bärenjäger überprüft.

Her Gölge Avcısı'nın kendi cadı ışığı olmalı.

Jeder Schattenjäger sollte sein eigenes Elbenlicht haben.

Burada bekle, ödül avcısı.

Sie warten hier, Kopfgeldjäger.

Bu gece avlanmak ister misin?

Wollen Sie heute Nacht jagen gehen?

Bir "insan avı" planlamaya başladılar.

Sie haben eine Menschenjagd geplant.

Hayır, o bir erkek avcısı.

Nein. Sie ist ein "Man-Eater".

Savunmasız bir avın hiç bir hatırası yoktur.

Ein wehrloses Opfer ist eine schlechte Trophäe.

Umarım hazine avı seversiniz.

Ich hoffe ihr mögt Schatzsuchen.

Biz alimiz, hazine avcısı değil.

Wir sind Gelehrte, keine Schatzsucher.