ayırmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

trennen · unterscheiden · auseinanderhalten · isolieren · aufteilen · reservieren · sondern · auflösen · einteilen · spreizen · zuordnen · diğer çevirileri

ayırmak trennen

O dronlar, ortak bilinçten ayrıldılar.

Diese Drohnen sind vom Hive-Bewusstsein getrennt.

Gerçekten ayrılmak istiyorsun?

Willst du dich echt trennen?

Onun istediği de bu, bizi ayırmak.

Genau das will er. Uns trennen.

ayırmak unterscheiden

Kim iki Koreliyi birbirinden ayırt edebilir?

Wer kann schon zwei Koreaner voneinander unterscheiden?

Ama Gözcülerim onları ayırt edebiliyor.

Doch meine Sentinels können sie unterscheiden.

Bizi çakal ve sırtlanlardan ayıran ve bahsi geçmeyen bir yapıştırıcıdır bu, tamam mı?

Es sind diese unausgesprochenen Sachen, die uns von Schakalen und Hyänen unterscheiden. In Ordnung?

ayırmak auseinanderhalten

Pekâlâ, en azından şimdi bizi ayırt edebileceksiniz.

Wenigstens können Sie uns jetzt auseinanderhalten.

İkisini birbirinden ayırt edebiliyor musunuz?

Wooh, Sie können sie auseinanderhalten?

Bahse varım Li Cunxin onları ayırt edebiliyordur.

Li Cunxin kann sie sicher auseinanderhalten.

ayırmak isolieren

Bilgisayar, bu görüntünün kesin zaman indeksini ayır.

Tuvok. Computer, isoliere den genauen Zeitindex dieses Bildes.

Süreksizliği ve yeni değerleri ayır.

Isoliere Unterbrechungen und rekalibriere.

Sensörler, kıyı ile arasında sönümleyici bir etki tespit ediyor ama ayırt edemiyorum.

Ein Dämpfungseffekt zwischen den Strängen, den ich nicht isolieren kann.

ayırmak aufteilen

Ya ayrılıp kaçmalı ya da burada savaşmalısınız.

Ihr müsst euch aufteilen oder es hier ausfechten.

Şimdi, Online Kingdom, ayrıldılar!

Online Kingdom hat sich aufgeteilt!

ayırmak reservieren

Ne? Ladow's da bir masa ayırttım.

Ich habe bei Ladow reserviert.

Al bunu ayırt, Ağaçsakal.

Reserviere dir das, Baumbart!

ayırmak sondern

Kuzey ve güney diye ayrılıyor.

Sondern in Nord und Süd.

ayırmak auflösen

Ta ki suyun içinde parçalara ayrılıp kar gibi eriyip gidene kadar.

Bis er sich im Wasser auflöste bis er schmolz wie Schneeflocken.

ayırmak einteilen

Bulsam orada ikiye ayrılmış, Yankilerin orada bir karakolu var.

Da ist Bulsam eingeteilt, die Nordstaatler haben dort einen Vorposten.

ayırmak spreizen

Uzan ve bacaklarını ayır.

Hinlegen und Beine spreizen.

ayırmak zuordnen

Evet, ama eklem izleri kişiden kişiye ayırt edilemez.

Ja, Knöchelabdrücke können aber nicht zugeordnet werden.