ay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Monate, Monat · Monde, Mond · Halbmond · Bär · ei · diğer çevirileri

ay Monate, Monat

Altı ay sonra, eğer herkes hemfikir olursa onu resmi olarak da evlatlık alabilirsiniz.

Nach sechs Monaten, wenn alle zustimmen, können Sie ihn offiziell adoptieren.

Sonraki aya ne dersin?

Wie wär's nächsten Monat?

Bir ay sonra gidiyoruz.

Wir fliegen in einem Monat.

ay Monde, Mond

İyi geceler ay.

Gute Nacht, Mond.

Ama yakında en son ay yükselecek ve hırsız Merryweatherların hepsi cezalandırılacak.

Aber bald wird der letzte Mond aufgehen und die diebischen Merryweathers werden bestraft!

Gümüş bir ay.

Mond von Silber.

ay Halbmond

Hilal ay, kırmızı dünya, solan gök, solan yer, yeşil köksüz otlar, yakında.

Halbmond, rote Erde, schwindender Himmel und schwindendes Land, wurzelloses Gras, er ist nahe

Vahşi çiçekler, hilal ay, kırmızı dünya solan gök, solan yer, yeşil köksüz otlar

Blumen, Halbmond, rote Erde, schwindender Himmel und schwindendes Land, wurzelloses Gras

En üstte bir yarım ay işlenmiş.

Oben in der Spitze ist ein Halbmond.

ay Bär

Ya da Thunder Bay çöplügünde eselenen bir ay

Oder ein Bär, der im Abfall von Thunder Bay wühlt?

ay ei

Çünkü iki ay önce işsiz kalmış bir Brezilyalı bir yumurta kaynatmıştı.

Denn vor zwei Monaten kochte ein arbeitsloser Brasilianer ein Ei.