ayak izi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fußspuren · Fußabdruck · Fußstapfen · Tritt · diğer çevirileri

ayak izi Fußspuren

Başka ayak izi göremiyorum.

Ich sehe keine anderen Fußspuren.

Ayak izlerini takip ettim.

Ich bin Euren Fußspuren gefolgt.

Daha önce kimse karda sahte ayak izi yapmamıştır.

Niemand hat jemals Fußspuren im Schnee gefälscht!

ayak izi Fußabdruck

Bu bir ayak izi. Harika.

Das ist ein Fußabdruck.

Riano adamın ayak izlerini buldu.

Riano hat einen Fußabdruck gefunden.

Bir ayak izinin içinde duruyordum.

Ich stand in einem Fußabdruck!

ayak izi Fußstapfen

Çavuş Colbert'in ayak izlerini takip et.

Tritt in Sergeant Colberts' Fußstapfen.

ayak izi Tritt

Çavuş Colbert'in ayak izlerini takip et.

Tritt in Sergeant Colberts' Fußstapfen.