ayak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fuß · stehen · Füße · Zeh · Beine, Bein · barfuß · Fuss · Stehplatz · Beinarbeit · diğer çevirileri

ayak Fuß

Biyonik bir ayağın var?

Haben Sie eine bionische Fuß?

Veya ayak gibi.

Oder ein Fuß.

Uluslararası Çete"nin ayak bastığı her yerde bir Cost Mart var.

Überall, wo die Intergang Fuß gefasst hat, gibt es einen Cost Mart.

ayak stehen

Ama hala bir duvarı ayakta.

Aber eine Wand steht noch.

Bir daha ne ayakta durabilir ne de kılıç tutabilir.

Er kann weder stehen noch ein Schwert halten.

Şimdi de bir at gibi ayakta uyuyorsun.

Und jetzt schläfst du im Stehen wie ein Pferd.

ayak Füße

Gerçekten güzel ayakların var.

Sie haben wirklich schöne Füße.

Büyük, kıllı elleri var. Büyük ayakları var.

Behaarte Hände, große Füße, gelockte Haare.

Masum bir yüzün var, ama ayakların çok edepsiz.

Du hast ein unschuldiges Gesicht, aber freche Füße.

ayak Zeh

Ayak parmağımı bu yüzden mi kaybettim?

Deshalb habe ich meinen Zeh verloren?

Ayak parmaklarının arasına bak.

Schau zwischen seinen Zehen nach.

O adam ayak parmağıma batmış bir kıymık Leon.

Er ist ein Splitter in meinem Zeh, Leon.

ayak Beine, Bein

Sırt düz, ayaklar paralel.

Rücken gerade, Beine parallel

Öyleyse dikkat edeceklerimiz; hemoliz, hava embolisi periferik iskemi kaynaklı morarmış bir ayak

Wir achten also auf eine Hämolyse, eine Luftembolie, ein blaues Bein wegen peripherer Mangeldurchblutung

Roz, sağ ayağını hareket ettir.

Roz, bewegen Sie Ihr rechtes Bein.

ayak barfuß

Neden bir keskin nişancı yalın ayak olsun?

Warum sollte ein Scharfschütze barfuß sein?

Asla çıplak ayakla gezemem.

Ich laufe nie barfuß herum.

Biri yalın ayak.

Einer ist barfuß.

ayak Fuss

Vlad'in ayağını buldunuz?

Sie haben Vlad's Fuss gefunden?

Kayıp ayakları google'da arıyorsun.

Sie googlen "verlorener Fuss.

Tek ayak üstünde dövüşürüm!

Auf nur einem Fuss stehend.

ayak Stehplatz

Ayakta izleme yeri pek masraflı olmuyor.

Ein Stehplatz kostet nicht viel.

ayak Beinarbeit

Sen ayak duruşunu öğrenmek istiyorsun

Du willst die Beinarbeit lernen.