ayarlamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

arrangieren · setzen · einstellen · richten · stellen · diğer çevirileri

ayarlamak arrangieren

Bunu Scottie ayarlamış olabilir.

Scottie könnte es arrangiert haben.

Bir sinyal sistemi, büyük ihtimalle bir buluşma ayarlamak için. Evet.

Es ist ein Anzeige-System, wahrscheinlich um ein Treffen zu arrangieren.

Barzini bir toplantı ayarlamak istiyor.

Barzini will das Treffen arrangieren.

ayarlamak setzen

Cehennem gezegenine doğru rotamızı ayarlayın, Komutan.

Kurs auf den Höllenplaneten setzen, Commander.

Federasyon bölgesine bir rota ayarlayın.

Kurs setzen auf Föderationsgebiet.

Rotayı ayarlayın, maksimum warp.

Setzen Sie Kurs. Maximum Warp.

ayarlamak einstellen

Işın sınırlamasını on angstroma ayarlayın.

Eindämmungsstrahl auf zehn Ångström einstellen.

Silahlarınızı tekrar ayarlayın, fakat bayıltıcı ayarında olsun.

Waffen auf rotierende Modulation einstellen, aber auf Betäubungsstufe.

Savunma hattını uzun menzile ayarlayın.

SchutzschiId auf Dauerfeuer einstellen.

ayarlamak richten

Sonya şu an orada, güvenli bir ev ayarlıyor.

Sonya richtet da gerade ein Safe Haus ein.

ayarlamak stellen

Manyetik zarfın sinüs dalgasını anti-nötronları geçirecek şekilde ayarlayın.

Stellen Sie die Sinuswelle so ein, dass Antineutronen passieren können.