ayarlandı

Evet. Ama aylar sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Aber einige Monate später musste sie wieder zurückkehren.

O zaman bir toplantı ayarla.

Dann vereinbare ein Meeting.

Bu da Ekim ayından orta yaşlarda bir adam

Hier ist ein Kerl mittleren Alters vom Oktober.

Hatta ve hatta hepimiz aynı ayda doğmuştuk.

Wir hatten sogar denselben Geburtsmonat bekommen.

Biz ayrıldıktan sonra onu aylarca takip ettim.

Nach unserer Trennung folgte ich ihm monatelang.

Baltar'ın hesapları aylar almıştı.

Baltars Berechnungen dauerten Monate.

Her şey ayarlandı zaten.

Alles wurde bereits arrangiert.

Her üç ayda iki kere.

Zweimal alle drei Monate.

Aylardır her gece aynı rüyayı görüyorum.

Seit Monaten träume ich jede Nacht dasselbe.

Biz aylardır deniyoruz.

Wir probierten monatelang.