aygırı

Aptal alkolik bir su aygırı.

Ein dummes, alkoholkrankes Nilpferd.

Bir gladyatör cins bir aygır gibidir:

Ein Gladiator ist wie ein Hengst:

Kısrak mıydı, yoksa aygır mıydı?

Eine Stute oder ein Hengst?

..Philadelphia'nın favorisi... .İtalyan Aygırı, Rocky Balboa.

Philadelphias Lieblingssohn, der italienische Hengst, Rocky Balboa.

Şeyhin kendi aygırı Al-Hattal bütün zamanların en iyi dayanıklılık yarışı şampiyonudur.

Der Zuchthengst des Scheichs, Al-Hattal, ist das beste lebende Langstreckenpferd aller Zeiten.

İşte, İtalyan Aygırı, Rocky Balboa, ringe çıkıyor.

Der Italienische Hengst Rocky Balboa klettert in den Ring.

Gel buraya, seni minyatür aygır.

Komm zurück, du Miniatur-Hengst!

Fıtıklı bir su aygırı kadar kızgın.

Er tobt wie ein verschnupftes Nashorn.

Oh, tabii. Sen bu pazılı aygıra vurgunsun.

Du bist verknallt in diesen Radebrech.

Su aygırı falan yok.

Es gibt keinen Nilpferd.