ayin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ritual · Ritus · zeremonie · im · Jahr · diğer çevirileri

ayin Ritual

Ancak diğer ayinler başarısız oldu.

Aber alle anderen Rituale haben versagt.

Bir fanteziyi sahneleme, bir ayin bir fetiş, bir ikonografi olabilir.

Es ist eine Inszenierung der Fantasie. Rituale, Fetischisierung, Ikonografie.

Tamam ama bu ayin bir şeytanı iyileştirebilir mi?

Okay, aber dieses dieses Ritual Kann es einen Dämon heilen?

ayin Ritus

Johnny eski yazıda bir ayin adeti bulmuş.

Johnny fand einen Ritus in einer alten Schrift.

M'al Sharran ayini başarılı oldu.

Der M'al-Sharran-Ritus war erfolgreich.

M'al Sharran ayini son çaremiz.

Nur der M'al-Sharran-Ritus kann helfen.

ayin zeremonie

O, kan ve kurban tanrısıdır, ayin tanrısı değil.

Er ist ein Blut und Opfergott, er mag keine Zeremonien.

Bu bir Thuggee ayini.

Es ist eine Thug-Zeremonie.

Buna tören değil de, kutlama diyoruz çünkü bu içi boş bir ayin değil.

Wir nennen es Feier und nicht Zeremonie, weil es kein leeres Ritual ist.

ayin im

Patikanın aşağısında, ayin merkezinde.

Im Ritual-Zentrum, den Pfad hinunter.

ayin Jahr

Üç yaşımdan beri tanıdığım bir kız bir ayin için kurban edildi.

Ein Mädchen, das ich kenne, seit ich drei Jahre alt war, wurde rituell geopfert.