aylar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Monat · im · diğer çevirileri

aylar Monat

Evet. Ama aylar sonra geri dönmek zorunda kaldı.

Aber einige Monate später musste sie wieder zurückkehren.

Haftalar, belki aylar.

Wochen, vielleicht Monate.

Bu ayın nafaka çekine biraz erken ihtiyacım var.

Ich brauche den Alimentescheck für diesem Monat etwas früher.

aylar im

Günde altı tane. Bir paket, beş gün. Ayda altı paket yapar.

Sechs pro Tag, eine Packung in fünf Tagen, macht sechs Packungen im Monat.

Ve şimdi de Bayan Honeychurch Ocak ayında Bay Vyse ile evlenecek

Und jetzt heiratet Miss Honeychurch im Januar Mr. Vyse

Ama ayda bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Aber ihr könnt einmal im Monat telefonieren.