aynen için Türkçe-Almanca çeviriler:

genau · wie · genauso · ebenso · diğer çevirileri

aynen genau

Aynen'S tonehenge' gibi.

Genau wie Stonehenge.

Aynen Gerald Ford gibi.

Genau wie Gerald Ford.

Ben de aynen öyle yaptım.

Und genau das habe ich getan.

aynen wie

Chicca'nın bebekleri bu gece doğdu, aynen dediğim gibi.

Chiccas Babys wurden heute Nacht geboren, wie ich gesagt habe.

Aynen biz de.

Wie wir auch.

Aynen geçen hafta göründüğü gibi Bay Everett.

Genauso wie letzte Woche, Mr. Everett.

aynen genauso

Aynen senin gibi.

Genauso wie sie.

Bu jesti eminim o da aynen kabul edecektir.

Diese Geste wird er sicherlich genauso annehmen.

Aynen geçen hafta göründüğü gibi Bay Everett.

Genauso wie letzte Woche, Mr. Everett.

aynen ebenso

Sen de aynen Helene gibi cinayet işlemiş oldun.

Sie haben ebenso einen Mord begangen wie Helene.