ayrıcalıklı için Türkçe-Almanca çeviriler:

exklusiv · außergewöhnlich · privilegiert · diğer çevirileri

ayrıcalıklı exklusiv

Sadece randevu ile girilen bir yatırım bankasıyız. Çok ayrıcalıklı ve çok özel.

Wir sind eine Nur-nach-Vereinbarung Privatbank und Schließfach-Firma sehr exklusiv, sehr privat.

Çok özel ve ayrıcalıklı olmuş.

Sehr exklusiv und Grisham-mäßig.

ayrıcalıklı außergewöhnlich

Onlar da özel, ayrıcalıklı ve kutsal mı?

Sind sie auch außergewöhnlich, begabt und göttlich?

ayrıcalıklı privilegiert

Eğitimli, ayrıcalıklı, zengin.

Gebildet, privilegiert, reich.