azından

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

Ich habe dieses Symbol auch überall gesehen, aber viel weniger sichtbar platziert.

En azından bazıları gibi koroner damarlarım yüzünden skolyoz olmuyorum.

Wenigstens habe ich keine Rückgratverkrümmung durch meine Koronar-Venen wie andere Leute.

Sanırım az önce küçük bir kalp krizi geçirdim.

Ich denke, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt.

Biliyorum, bu yüzden az önce en iyi arkadaşıma yalan söyledim.

Ich weiß, darum habe ich gerade meinen besten Freund angelogen.

En azından bir sigara alabilir miyim? Ne?

Kann ich wenigstens eine Zigarette bekommen?

Az önce Martinez'in Facebook sayfasını kontrol ettim.

Ich habe gerade Martinez' Facebook-Steie überprüft.

Sana az önce bir cinayet araştırması sundum.

Ich habe Ihnen gerade eine Mordermittlung geliefert.

En azından şimdi hepimiz birbirimizi anlıyoruz.

Zumindest können wir uns jetzt gegenseitig nachvollziehen.

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.