az için Türkçe-Almanca çeviriler:

wenige, wenig · ein paar · selten · gering · klein · knapp · minimal · dürftig · leise · diğer çevirileri

az wenige, wenig

Bu sembolü de her yerde gördüm ama daha az belirgin sergileniyor.

Ich habe dieses Symbol auch überall gesehen, aber viel weniger sichtbar platziert.

Küçül oteller, daha az turist.

Kleinere Hotels, weniger Touristen.

Daha az Stephen King, daha fazla Palyaço Stephen.

Weniger Stephen King, mehr Stephen der Clown.

az ein paar

En azından birkaç saatliğine.

Zumindest für ein paar Stunden.

En azından bize birkaç felaket kapsülü veremez misiniz?

Geben Sie uns zumindest ein paar Notaggregate.

Birkaç saat dilimi ötededir en azından.

Ein paar Zeitzonen entfernt, mindestens.

az selten

Ama buralarda çok az var.

Aber hier sind sie selten.

Böyle insanlar az bulunur.

Solche Menschen sind selten.

Bu bölgede az bulunur.

Selten in dieser Gegend.

az gering

Burada çok az bir ihtimal var.

Es besteht eine geringe Möglichkeit.

Hayır, o en az endişelendiğim şey.

Nein, das ist die geringste unserer Sorgen.

Daha az yerçekimi ile çok eğleneceğiniz kesin.

Die geringe Schwerkraft macht Sie fiit!

az klein

Sanırım az önce küçük bir kalp krizi geçirdim.

Ich denke, ich hatte gerade einen kleinen Herzinfarkt.

En azından kısa bir süreliğine.

Zumindest für eine kleine Weile.

Küçül oteller, daha az turist.

Kleinere Hotels, weniger Touristen.

az knapp

Bir saatten az.

Eine knappe Stunde.

Lone çok az bir farkla çoğunluğu sağlıyor.

Lone hat weiterhin eine knappe Mehrheit.

Yada beni yastıkla boğmayı az farkla kaçırdığın için mi?

Oder für den knapp entgangenen Erstickungstod unterm Kopfkissen?

az minimal

Termalde çok az faaliyet gözüküyor.

Wärmebild zeigt minimale Aktivität.

Nabız bu tarafta da en az seviyede.

Der Puls auf dieser Seite ist auch minimal.

Çok az düzeyde ama istatistiksel olarak dikkate değer.

Es ist minimal, aber es ist statistisch relevant.

az dürftig

Anne Belinda hakkındaki bilgiler biraz daha az.

Informationen zur Mutter, Belinda, sind ein wenig dürftig.

Maaşı az, patronum kötü.

Niedriger Lohn. Dürftiger Boss.

az leise

Köpekler en azından sessizce vuruşuyor.

Hunde bespringen sich wenigstens leise.

En azından sesini kapatamaz mısın?

Kannst du es wenigstens leiser machen?