bölümündeki

Üç Numara, bölümün Kronsteen'in emirlerini almaya hazır mı?

Nummer Drei, ist ihre Abteilung bereit, Kronsteens Weisungen auszuführen?

Belki küçük bir bölüm. Evet!

Vielleicht eine kleine Rolle.

Özel mahkûmlar için özel bir bölüm.

Ein spezieller Flügel für spezielle Insassen.

Bir bölüm toplantısını kaçırdım.

Ich habe ein Abteilungstreffen verpasst.

Her bölüm için bir tebeşir.

Ein Stück Kreide für jedes Kapitel.

Dün çok güzel bir bölüm izledim.

Ich sah gestern eine sehr coole Episode.

Bölüm Sekiz: "Trajik Bİr Son.

Kapitel acht."Ein tragisches Ende".

Hangi kitap, hangi bölüm?

Welches Buch, welches Kapitel?

Caine kılavuzu, sayfa bir, bölüm bir.

Caine-Handbuch, Seite eins, Kapitel eins.

Kargo bölümüne git, hemen.

Geh zur Frachtluke sofort.