bölmesine

Neden bu defileye "Bölünmüş İspanya" adını verdiniz?

Wieso nennen Sie diese Modenschau "Geteiltes Spanien"?

O çatlağı bölmek istiyorum.

Ich möchte diesen Riss aufsprengen.

Ne yazık ki bölünmüş durumdayız.

Unglücklicherweise sind wir uns uneinig.

Kontrol bölmesi, kırmızı düğme.

Kontrolltafel oben, roter Schalter.

Bu verileri rast gele yedi parçaya bölünmüş gibi görünse de

Wir splitten diese chaotisch scheinenden Daten in sieben Sektionen.

Ben geride kalıp gücü yaşam destek ve tahliye bölmelerine yönlendireceğim.

Ich bleibe und leite alle Energie zur Lebenserhaltung und Evakuierungsshuttlebays.

Ardından gerçi önce arka tarafa, tutulular bölmesine alınacaksınız, ama

Danach werden Sie zwar erst mal hinten im Gefangenentrakt aufgenommen, aber

Bölünmez, tek bir ulus, herkese özgürlük ve adalet.

Eine Nation, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden.

Sanırım stok bölmesini kullanabilirsiniz.

Sie könnten den Garderobenraum benutzen.

Joe ikiye bölündü, Dobbs kayboldu,

Hungry Joe wurde zerhackt, Dobbs verschwand,