böyle için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · solche, solch · wie · derartig · dergleichen · derart · diğer çevirileri

böyle so

Ve böylece biter B'Elanna Torres'in kurtuluşu, Yarı Klingon, B'Elanna Torres, Yarı insan,

Und so endet die Rettung von B'Elanna Torres, halb Klingonin, halb Mensch.

Onu daha önce hiç böyle görmedim.

So hab ich ihn noch nie gesehen.

Hiç böyle bir şey hissettin mi?

Hast du jemals so etwas gefühlt?

böyle solche, solch

Kim böyle küçük bir kızı öldürmek ister ki?

Wer sollte ein solch kleines Mädchen töten wollen?

Böyle bir teklife kim karşı koyabilir ki?

Wer kann einem solchen Angebot widerstehen?

Böyle bir emre gerek yok.

Solch ein Befehl ist unnötig.

böyle wie

Böyle bir gösteri gerçekten Oleg'in nüanslarının değerini arttırıyor.

Eine Vorführung wie diese, macht Olegs Nuancen wirklich netter.

Böyle kaç tane var Walter?

Wie viele noch, Walter?

Senin gibi biri, böyle bir şeyi asla anlayamaz.

Jemand wie Sie könnte so etwas nie verstehen.

böyle derartig

Böyle bir ilgi karşısında onur duyarım.

Eine derartige Zuvorkommenheit wäre eine Ehre.

Sizin gibi yaralılar genelde böyle düşler görürler.

Kopfverletzte wie Sie haben oft derartige Träume.

Neden böyle bir şey söylediğini bilmek istiyorum.

Ich will wissen, warum du etwas derartiges sagst?

böyle dergleichen

Ben böyle bir suçlama duymadım.

Ich habe nichts dergleichen gehört.

Yemin ederim ki, böyle bir şey hiç olmadı.

Ich schwöre es Ihnen, nichts dergleichen ist passiert.

Böyle bir şey yapmayacaksın.

Sie tun nichts dergleichen.

böyle derart

Belki de sana niye böyle işkence ettiğimi açıklamalıyım.

Vielleicht sollte ich Ihnen erklären, warum ich Sie derart quäle.