böylece için Türkçe-Almanca çeviriler:

so · Ja · also · nun · somit · dabei · wodurch · dadurch · diğer çevirileri

böylece so

Ve böylece biter B'Elanna Torres'in kurtuluşu, Yarı Klingon, B'Elanna Torres, Yarı insan,

Und so endet die Rettung von B'Elanna Torres, halb Klingonin, halb Mensch.

Onu daha önce hiç böyle görmedim.

So hab ich ihn noch nie gesehen.

Hiç böyle bir şey hissettin mi?

Hast du jemals so etwas gefühlt?

böylece Ja

Evet, ben de hep böyle düşünmüştüm.

Ja, das habe ich auch immer gedacht.

Evet, ne yapıyorsun burada böyle?

Ja, und was machst du hier?

Evet, benim ilk tepkim de böyle olmuştu.

Ja, das war auch meine erste Reaktion.

böylece also

Böylece Clarice Starling ve Hannibal Lecter birbirlerine yaklaştılar.

Also hatten Clarice Sterling und Hannibal Lecter ein freundschaftliches Verhältnis?

O zaman hayatımın geri kalanını böyle mi geçireceğim?

Ich werde also den Rest meines Lebens so verbringen?

Demek seninle normal bir randevu böyle oluyor.

So ist also ein normales Date mit dir.

böylece nun

Çünkü ben böyle bir insanım.

Denn so bin ich nun mal.

John Diggle. Bundan böyle sana eşlik edecek.

John Diggle, er wird dich von nun an begleiten.

Ben bu işi böyle yaparım Cole!

So mache ich das nun mal, Cole!

böylece somit

Big Jim beni kaçırdı. böylece Aktaion bana bazı tedavi aşıları enjekte etti.

Big Jim hat mich entführt, somit konnte Aktaion mir irgendein beschissenes Heilmittel injizieren.

Ve böylece ikramiye konusuna geliyoruz.

Und somit kommen wir zur Gewinnsumme.

Böylece Baader ve Ennslin R.A.F. mahkûmlarını diğer cezaevlerinden Stammheim'a getirtmeyi başardılar.

Somit durften sich Baader und Ensslin aus den anderen Gefängnissen RAF-Häftlinge nach Stammheim holen.

böylece dabei

Onlar da az yaman değil. Böyle bir göreve herkes gönderilmez.

Sie sind auch gewitzte Kerle, da ist nichtjeder beliebige dabei.

Ve de bunun böyle kalmasını istiyorum.

Und ich würde es gerne dabei belassen.

böylece wodurch

Gördüğünüz gibi, camlar güneşin ışınlarını odaklıyor ve böylece ateş yakıyor!

Wie ihr sehen könnt, bündelt die Linse die Sonnenergie, wodurch Feuer entsteht!

böylece dadurch

Böylece bir kapı açtı.

Dadurch öffnete er eine Tür.