bütçe için Türkçe-Almanca çeviriler:

Budgets, Budget · Haushalt · diğer çevirileri

bütçe Budgets, Budget

Demek istediği, geniş dağılımın bize daha büyük bir reklâm bütçesi sunabileceği.

Sie meint, eine größere Verbreitung würde für uns höhere Werbe-Budgets bedeuten.

Dinle Al, bana bütçe lazım.

Al, ich brauche ein Budget.

Gerçekçi olursak, başka animasyonlar için bütçe yok.

Realistisch betrachtet gibt es kein Budget für weitere Animationen.

bütçe Haushalt

İngiltere'nin en ilginç milletvekilinden mükemmel bir bütçe.

Ein triumphaler Haushalt unseres umstrittensten Abgeordneten.