bütün için Türkçe-Almanca çeviriler:

aller, all, alle · ganze, ganz · die ganze · alles · jedes, jede, jeder · sämtlich · voll · völlig · Gesamtheit · gar · total · diğer çevirileri

bütün aller, all, alle

Diğer bütün yumurtalardan nefret ediyorum.

Ich hasse alle anderen Zubereitungsarten.

Buradaki bütün personel kararlarını ben veririm.

Ich treffe hier alle Personalentscheidungen.

Bütün numaralar da servis dışı.

Alle Nummern außer Betrieb.

bütün ganze, ganz

Birkaç sedan araba, renkli geniş ekran televizyon falan. Belki bir kaç koli votka, belki de bütün gemiyi.

Ein paar Luxuslimousinen, Widescreen-Fernseher, vielleicht ein paar Kanister Wodka, vielleicht auch ein ganzes Containerschiff.

Ama Hannah, bu gece bütün eşyalarını getirecek.

Aber Hannah bringt heute Abend ihre ganzen Sachen vorbei.

Sanki bir sınav. Bütün her şey, büyük bir sınav gibi.

Die ganze Sache ist wie ein einziger großer Test.

bütün die ganze

Bütün bir köy yüzlerce ev hepsi de küllerin altında gömülü.

Eine ganze Stadt, hunderte Häuser. Alle unter der Asche vergraben.

Ben bütün gün devam edebilirim, ama sen

Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, aber du

Bak, bunu bütün gece konuşabilirim, tamam mı?

Ich kann die ganze Nacht weiterreden, OK?

bütün alles

Ama sanırım bütün her şey kontrolüm altındaydı.

Aber ich denke, ich habe alles unter Kontrolle.

Ama işin gerçeği şu ki sana bütün kalbimle güveniyorum ve her şeyi anlatmak istiyorum.

Aber die Wahrheit ist, dass ich dir vollends vertraue und dir alles erzählen möchte.

Yediği son şey çilekli pastaymış ama bütün alerji testleri negatif.

Zuletzt sie eine Erdbeertorte, aber die Allergie-Tests waren auf alles negativ.

bütün jedes, jede, jeder

Bütün bu numara kümelerinin her biri, bir sözcüğü temsil ediyor.

Jedes dieser Nummernsets steht für ein einzelnes Wort.

Hayır, hayır. Ama o bölgedeki bütün limuzin şirketlerini aradım kayıtlarını kontrol ediyorlar.

Nein, nein, aber ich habe jede Limousinenfirma im Umkreis angerufen, die überprüfen ihre Protokolle.

Gerçek şu ki, bütün göğüs estetiklerine bayılıyordum. Her karın gerdirmesine.

Die Wahrheit ist, ich liebte jede Brustvergrößerung und jede Bauchstraffung.

bütün sämtlich

Bütün askeri uydular yeniden konumlandırılmış!

Sämtliche Militärsatelliten wurden neu ausgerichtet!

Bütün suçlamalardan aklandim ben.

Sämtliche Anklagen sind fallengelassen.

Kuantum alanında bütün gerçeklikler eşzamanlı olarak varolurlar?

Sind sämtliche Realitäten innerhalb des Quantenfeldes gleichzeitig existent?

bütün voll

Dükkana geri verdiğinde bütün paranı geri ödüyor.

Der Laden zahlt bei Rückgabe den vollen Zahlungsbetrag zurück.

Mark, bütün duvarlar mürekkep olmuş.

Mark, die Wände sind voller Tinte.

Bütün kalbimle efendim.

Aus vollstem Herzen.

bütün völlig

Biliyorsun, benim eski kurabiye aşçım beni bütünüyle balığa çevirirdi.

Ich glaube, meine Ex Keksbäckerin hat mich völlig von Fischen abgebracht.

Bütün bu kanat çırpmalarını boşuna yapmışım!

All das Flossenwirbeln, völlig umsonst!

Evet, bütün veri noktalarını neredeyse tamamen bozulmuş.

Ja. Die Datenpunkte sind fast völlig zersetzt.

bütün Gesamtheit

Benim için bütün hemcinslerini gölgede bırakan bir güneşti.

Für mich verdrängte und überwog sie die Gesamtheit Ihres Geschlechtes.

bütün gar

Harry'nin bütün titiz ve koruyucu tedbirlerini uyguladım.

Ich bin ganz und gar Harrys akribischen Vorsorgemaßnahmen gefolgt.

bütün total

Bütün bu olanlar acayip saçma.

Das Ganze hier ist total lächerlich.