büyü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Magie · Zauber, zaubern · Zauberei · Bann · Zauberspruch · Charme · magic · Hexerei · diğer çevirileri

büyü Magie

Büyü yapmak efsunları, sihirleri gerektirir

Magie erfordert Beschwörungen, Zaubersprüche

Ben artık büyü yapmak istemiyorum.

Ich will keine Magie mehr praktizieren.

Büyüye ihtiyacın yok Bonnie.

Du brauchst keine Magie, Bonnie.

büyü Zauber, zaubern

Ama bu büyü için iki gözyaşı gerekiyor.

Aber dieser Zauber benötigt zwei Tränen.

Sadece bir büyü.

Ist ein Zauber.

Evet. Bu büyü gibi bir şey

Es ist wie ein Zauber.

büyü Zauberei

Bay Tantony'e bizzat Bay Strange tarafından büyü dersleri verildi.

Mr. Tantony wird in der Zauberei unterwiesen, von Mr. Strange persönlich.

Büyü diye bir şey yoktur.

Es gibt keine Zauberei.

Meksika'da Büyü mü?

Zauberei in Mexiko?

büyü Bann

Bir büyü için malzemeler.

Zutaten für einen Bann.

Onlar deli ve sana da büyü yapmışlar.

Sie sind verrückt und haben dich in ihrem Bann.

Hayır, biliyor musun? Bir şekilde büyüyü bozdun.

Weißt Du was, Du hast irgendwie den Bann gebrochen.

büyü Zauberspruch

Çünkü ben de bir büyü biliyorum Ben.

Denn ich kenne auch einen Zauberspruch, Ben.

Bavmorda'nın büyüsü beni bu hale soktu

Bavmordas Zauberspruch hat mich verwandelt.

Büyüyü bozmak için bir büyüye ihtiyacım var.

Ich brauche einen Zauberspruch um den Bann zu brechen.

büyü Charme

Corot, şairane büyüsü, ormanlarının ışığı ve gölgesi.

Corot, sein poetischer Charme, Licht und Schatten seiner Wälder.

Ben de bu büyüyü yaşadım.

Auch ich unterlag seinem Charme.

büyü magic

Mavi Büyü, New York'tan geliyor.

Blue Magic kommt aus New York.

Bay Kara Büyü.

Mr. Black Magic.

büyü Hexerei

Ahlaksızlık, putperestlik, büyü oburluk ve sarhoşluk.

Zügellosigkeit, Hexerei, Abgötterei, Völlerei, Trunkenheit.