büyüklük için Türkçe-Almanca çeviriler:

Größe · Größen · diğer çevirileri

büyüklük Größe

Bu büyüklükte bir grupta üç eksik çocuk tesadüftür.

Bei einer Gruppe dieser Größe sind drei abwesende Kinder Zufall.

Bu büyüklükte bir yasa, ekip çalışması ister.

Ein Gesetz dieser Größe ist eine Teamleistung.

O büyüklükte bir bombanın bir tür termal ya da kimyasal imzası olmalı.

Eine Bombe dieser Größe sollte eine Art thermischer oder chemischer Signatur abgeben.

büyüklük Größen

Hepsi farklı büyüklüklerde.

Alles unterschiedliche Größen.