büyütmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

wachsen · vergrößern, vergrößernd · großziehen · erweitern · erziehen · diğer çevirileri

büyütmek wachsen

Bak, birkaç saat içinde ne kadar büyüdü.

Schau, wie er in ein paar Stunden wuchs.

Yine de bitkiler büyüdü, siz de berthold ışınlarında ayakta kaldınız.

Trotzdem wachsen die Pflanzen, und Sie überlebten die Bertholdstrahlen.

İyimser fide büyüdü ve kocaman bir ağaç oldu.

Das optimistische Korn wuchs und wurde ein grosser Baum.

büyütmek vergrößern, vergrößernd

Eğer toxoplasmosis olsaydı, büyümüş lenf nodları görürdük.

Wenn es Toxoplasmose wäre, hätte er vergrößerte Lymphknoten.

Bilgisayar, resmi delta dörde büyüt.

Computer, Abschnitt vier Delta vergrößern.

Bu slaytta Cole'un göğsündeki benin büyütülmüş bir resmi var.

Dieser Ausschnitt ist eine vergrößerte Darstellung von Coles Muttermal.

büyütmek großziehen

Onu kucaklamak, büyütmek, korumak.

Ihn halten, großziehen, beschützen.

Onu, Rita ile birlikte büyütmek, büyüdüğünü izlemek ve

Ihn mit Rita großziehen. Zusehen, wie er aufwächst. Ihn schützen.

Çocuk büyütmek, Sorowitsch.

Kinder großziehen, Sorowitsch.

büyütmek erweitern

Hızlı nabız, büyümüş göz bebekleri.

Erweiterte Pupillen, rasender Puls.

Göz bebeğini büyütmek için.

Um die Pupille zu erweitern.

büyütmek erziehen

Zoey'nin annesi onu bir barış sever olarak büyüttü.

Zooey's Mutter hat sie zur Pazifistin erzogen.