bıraktım

Merak etme, küçük bir teselli armağını bıraktım.

Keine Sorge, ich habe Ihnen einen Trostpreis dagelassen.

Ama şimdi seni bırakıyorum.

Aber jetzt verlasse ich dich.

Onun için koltuk altı kıllarımı almayı bıraktım.

Ich habe Achselhaarrasieren für ihn aufgegeben.

Ben de bir iz bırakacağım.

Ich werde ein Zeichen setzen.

Ben senin için bu işi bıraktım.

Ich habe für dich aufgehört.

Seni ben serbest bıraktım.

Ich habe dich befreit.

Ben aslında Ona iki mesaj bıraktım.

Ich habe ihm zwei Nachrichten hinterlassen.

Golliher'e bir mesaj bırakacağım.

Ich hinterlasse Golliher eine Nachricht.

Bu gece seni gebe bırakacağım.

Heute Nacht werde ich Sie befruchten.

Senin için serbest bırakacağım onu.

Ich werde ihn für dich freilassen.