bıyık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schnurrbart · Schnauzbart · Backenbart · diğer çevirileri

bıyık Schnurrbart

Birçok kişinin bıyığı var

Viele tragen einen Schnurrbart

Sen hiç kaskı altında bıyığı olmayan birini gördün mü?

Hast du jemals einen Schutzhelm ohne Schnurrbart darunter gesehen?

Çok kısa kesilmiş platin sarısı saçları ve bir bıyığı var.

Gentleman mit kurzgeschnittenem, platin blondem Haar und Schnurrbart.

bıyık Schnauzbart

O tür bir bıyığın çok pahalı bir yüz aksesuarı olduğunu bilmelisin.

So ein Schnauzbart ist allerdings ein sehr kostspieliges Gesichts-Accessoire.

Genellikle sakalı bıyığı vardır.

Gewöhnlich trägt er Bart, Schnauzbart.

Büyük bıyık, kalın bıyık Benim bıyığım, senin bıyığın

Ein großer, dicker Schnauzbart Meiner, deiner, unser Schnauzbart

bıyık Backenbart

Ne şeysi? Bıyıkları! Kalınlıkları o kadar.

Ihr Bart. Ihr Backenbart ist so dick.