bağışıklık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Immunsystem · Immunität · diğer çevirileri

bağışıklık Immunsystem

Onun bağışıklık sistemi şuan çok zayıf.

Ihr Immunsystem ist zurzeit sehr schwach.

Ancak bağışıklık sistemin çok zayıf.

Aber dein Immunsystem ist schwach.

Bağışıklık sistemi saldırı altında.

Sein Immunsystem ist angegriffen.

bağışıklık Immunität

Genetik anormallik var, bir çeşit doğal bağışıklık.

Eine genetische Abweichung, eine natürliche Immunität?

Bağışıklığın seni mükemmel bir B planı yapıyor.

Deine Immunität macht dich zu einem perfekten Plan B.