bağımsız için Türkçe-Almanca çeviriler:

unabhängig · frei · selbständig · eigenständig · diğer çevirileri

bağımsız unabhängig

Bağımsız olmak istiyorsun?

Sie wollen unabhängig sein?

Kimse bağımsız değildir.

Niemand ist unabhängig.

Biz bağımsız bir Afrika ulusuyuz huzur içinde yaşıyoruz ve ekonomik gücümüz var.

Wir sind eine unabhängige afrikanische Nation, die in Frieden lebt und wirtschaftliche Macht hat.

bağımsız frei

O zaman Galya'nın bağımsız boyları arkasını tehdit edebilir.

Dann könnten freie Gallierstämme ihn von hinten bedrohen.

Sarah Jane Smith, Metropolitan Dergisi'nde eskiden bağımsız araştırmacı bir gazeteciydi.

Sarah Jane Smith, war eine freie, nachforschende Journalistin, früher beim Metropolitan Magazin.

Senin, Fanny Price, inatçılık ve duygudan bağımsız olarak,

Ich hielt dich, Fanny Price, frei von Halsstarrigkeit,

bağımsız selbständig

Teknik olarak, ben bağımsız bir danışmanım.

Naja, eigentlich bin ich eine selbständige Beraterin.

Çok bağımsız bir çocuk, değil mi?

Er ist sehr selbständig, nicht wahr?

bağımsız eigenständig

Sanatsal bir bakışa ve bağımsız düşünceye ihtiyacı vardı.

Es wird eine künstlerische Vision und ein eigenständiges Denken gebraucht.