bağ için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verbindung · Bindung · Band · verbinden, Verband · Halterung · diğer çevirileri

bağ Verbindung

Ama bizim aramızda zaten bağ var.

Aber wir haben bereits eine Verbindung.

Telepatik bir bağ oluşturarak başlayacağım.

Ich schaffe eine telepathische Verbindung.

Hillary ile benim aramda da böyle bir bağ var, anlıyor musun?

Hillary und ich haben so eine Verbindung, verstehst du?

bağ Bindung

Aralarında özel bir bağ vardı.

Sie hatten eine besondere Bindung.

Artık aramızda bir bağ var.

Wir haben eine Bindung.

Aramızda bağ falan yok.

Wir haben keine Bindung.

bağ Band

Bir tür bağ kullanıyor, kemer de olabilir.

Er benutzt eine Art Band, vielleicht einen Gurt?

Aramızda özel bir bağ var?

Ja. Haben wir ein besonderes Band?

Dehşetli bir bağ.

Ein festes Band.

bağ verbinden, Verband

Rita, aramızda bir bağ var.

Rita, wir sind verbunden.

bağ Halterung

Evet, bir bağ vardı.

Ja, eine Art Halterung.