bağlamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

verbinden · knoten · anbinden · zuschreiben · fesseln · festsetzen · diğer çevirileri

bağlamak verbinden

Bir şekilde bizi birbirimize bağlıyor.

Sie verbindet uns alle irgendwie.

Beni, İçişleri Bakanı Heinrich Himmler'e bağlayın.

Verbinden Sie mich mit Reichsinnenminister Heinrich Himmler.

Sanırım, baryon sensörlerini saptırıcı kontrollerine bağlayarak yapabiliriz.

Wir könnten dazu die Baryon-Sensoren mit der Deflektorkontrolle verbinden.

bağlamak knoten

Bağlayıp düğümlemek bir çok yeteneğimden bir tanesidir.

Ligaturen und Knoten sind eine meiner vielen Talente.

Seni bu kadar bağlayan ne Juha, küçük düğümlerle bağlayan?

Was hält Sie gefangen? Eingeschnürt wie ein Knoten?

bağlamak anbinden

Onu sandalyeye mi bağlayacağız?

Ihn an einen Stuhl anbinden?

O zaman ipleri gevşetmeyeceğiz ve ağzını tekrar bağlayacağız.

Dann bleibst du weiter angebunden und wirst wieder geknebelt.

bağlamak zuschreiben

Ama bunu kolyeye bağlamak çok yanlış olur.

Aber das der Halskette zuzuschreiben wäre falsch.

bağlamak fesseln

Önceki gün "H" bunu beni yatağa bağlamak için kullandı.

Das hat H. neulich benutzt, um mich ans Bett zu fesseln.

bağlamak festsetzen

Onu burada bağlayıp bırakalım?

Soll ich ihn hier festsetzen?