bağlantılı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verbindung · Link · diğer çevirileri

bağlantılı Verbindung

Bu videocu heriflerin çirkin bağlantıları var.

Diese Videoleute haben widerwärtige Verbindungen.

Mutlaka bir bağlantıları olmalı.

Da muss eine Verbindung sein.

Aramızda özel bir bağlantı var, June.

Wir haben eine besondere Verbindung, June.

bağlantılı Link

Bu vagonda, orijinal Link and Pin bağlantısı yoksa Miller Hook platform mu var?

Hat dieser Waggon eine original link-and-pin Kupplung oder die Miller Hook and Plattform?

Zaman penceresinden geliyor. Doktor ses bağlantısını tamir etti.

Das Zeit-Fenster, der Doctor hat einen Audio-Link repariert.

Bekle sponsorlu bir bağlantı.

Warte ein gesponserter Link.