başıboş için Türkçe-Almanca çeviriler:

streunend · diğer çevirileri

başıboş streunend

Başıboş köpekler gibi etrafında dolaşım

Wir streunen umher, wie herrenlose Hunde.