başında

Baş ağrıları, yönelim bozukluğu halüsinasyonlar, değişken bilinç.

Kopfschmerzen, Desorientierung, Halluzinationen, ein verändertes Bewusstsein.

Çikolatalı süt, süreçsel bozuluma bağlı baş ağrılarını dindirir.

Schokomilch lindert Kopfweh infolge eines zeitlichen Bruchs.

Fakat o bizim baş solistimiz, dostum.

Aber sie ist unsere Lead-Sängerin, Kumpel.

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Daha önce başına hiç bu kadar korkunç bir şey gelmemişti.

Ihm ist zuvor noch nie etwas Schreckliches passiert.

Bazen iyi insanların başına kötü şeyler gelir.

Manchmal passieren guten Menschen schlechte Dinge.

Seni burada nasıl tek başına bırakabiliriz?

Wie könnten wir dich hier alleine zurücklassen?

Ben sadece baştan başlamak istiyorum.

Ich möchte einfach neu anfangen.

Klingon. üç başlı lobda, kafatası dış iskeleti kırık.

Klingonisch. Kraniales Skelett beim dreiköpfigen Lappen zerstören.

Görünüşe göre baş editörleri dün gece vurularak öldürülmüş.

Anscheinend wurde ihr Chefredakteur letzte Nacht erschossen.