başarılı için Türkçe-Almanca çeviriler:

erfolgreich · gelungen · glücklich · diğer çevirileri

başarılı erfolgreich

Büyükannem Valeria başarılı bir fotoğrafçı oldu.

Meine Großmutter wurde eine erfolgreiche Fotografin.

Biz çok başarılı sanatçılarız.

Wir sind extrem erfolgreiche Künstler.

Başarılı oldunuz mu?

Wart ihr erfolgreich?

başarılı gelungen

Ama o başarılı olabilir.

Aber es kann ihm gelingen.

Eğer başarılı olamazsanız Bay Kidd Deneyin, tekrar deneyin Bay Wint.

Gelingt's aufs Erste nicht, Mr. Kidd, so fasse Mut, nur Mut, Mr. Wint.

Plan başarılı olmaya yetecek kadar iyi, O'Neill.

Der Plan ist kühn genug, um zu gelingen, O'Neill.

başarılı glücklich

Diğer herkes ise ya işinde başarılı, ya nişanlı, zengin ya da mutlu.

Während alle anderen entweder erfolgreich, verlobt, reich oder glücklich sind.