başarmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

schaffen · können · erreichen · gelingen · diğer çevirileri

başarmak schaffen

Evet, biz başardık.

Wir haben's geschafft.

Bunu nasıl bu kadar çabuk başardınız?

Wie hast du das so schnell geschafft?

Bu işi biz başardık.

Wir haben es geschafft.

başarmak können

Olivia, Gus'ın beyin dalgalarını ayırmayı başardık.

Olivia, wir konnten Gus' Gehirnwelle isolieren.

Ama şimdi çipin çıkarılmasıyla bu adam benim için indeksi deşifre etmeyi başardı.

Aber nun, ohne Chip, konnte dieser Kerl für mich den Index entschlüsseln.

Sır"rı bilmek istiyorsun, ama insan kendi başına bir şey başaramaz.

Du willst das Geheimnis wissen. Aber alleine kann der Mensch nichts erreichen.

başarmak erreichen

Çok şey başardık.

Wir erreichten viel.

Sır"rı bilmek istiyorsun, ama insan kendi başına bir şey başaramaz.

Du willst das Geheimnis wissen. Aber alleine kann der Mensch nichts erreichen.

Her şeyi başarabiliriz. Ve her şeyi başaracağız.

Wir können alles erreichen, und wir werden alles erreichen.

başarmak gelingen

Bir Eloi kaçmayı başardı.

Einem Eloi gelang die Flucht.