başka türlü için Türkçe-Almanca çeviriler:

anders · diğer çevirileri

başka türlü anders

Ben olsam başka türlü yapardım baba.

Ich hätte es anders gehandhabt, Papa.

Her şey başka türlü olabilirdi.

Alles hätte so anders sein können.

Hayat başka türlü bir şey, gerçekten.

Das Leben ist anders, wirklich.