başka yerde için Türkçe-Almanca çeviriler:

woanders · anderswo · diğer çevirileri

başka yerde woanders

Belki de onu başka bir yere taşımalıyız.

Vielleicht sollten wir sie woanders hinbringen.

Seni başka bir yere götürmeliydim.

Ich hätte dich woanders hinfahren sollen.

Başka bir yere de gidebiliriz.

Wir können auch woanders hingehen.

başka yerde anderswo

Başka bir yerden kontrol ediliyor.

Er wird von anderswo kontrolliert.

Normandiya, Ardennes ve birkaç başka yerde savaşmıştım.

In der Normandie, in den Ardennen und anderswo.

Onu başka bir yerde beklememiz gerekecek.

Wir müssen anderswo auf ihn warten.