başlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

wichtig · bedeutend · zweiköpfig · diğer çevirileri

başlı wichtig

Bu adam Baş-Vezir için önemli haber getirdiğini söyledi.

Dieser Mann sagt, er habe wichtige Auskünfte für dich, Großwesir.

Başkan Reagan'ın baş ekonomik danışmanı olarak deregülasyonun mimarlarından biri oldu.

Als Hauptwirtschaftsberater von Präsident Reagan war er ein wichtiger Entwurfsverfasser von Deregulierung.

başlı bedeutend

Ama eğer bizi dolunay süresince zincirlersen bu Bu Argent'larla tek başına kalmana neden olur.

Aber wenn du uns während des Vollmondes wegsperren musst, bedeutet das, dass du alleine gegen die Argents stehst.

başlı zweiköpfig

Camelot'taki ilk iki başlı ejderha.

Der zweiköpfige Drache in Camelot!