başlamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

beginnen · anfangen · fangen · starten · einleiten · loslegen · einsteigen · entstehen · antreten · aufnehmen · landen · losgehen · diğer çevirileri

başlamak beginnen

Şimdi yeni bir kovalamaca başlıyor.

Jetzt beginnt eine neue Verfolgungsjagd.

Her şey New York halk kütüphanesinde başlamış.

Alles begann in der öffentlichen Bibliothek von New York.

Görev Kontrol uçuş öncesi kontrollerini tamamladığında fırlatma prosedürlerine başlayacağız.

Sobald acabaremas Vorflugkontrolle, Wir werden die Markteinführung beginnen.

başlamak anfangen

Ben sadece baştan başlamak istiyorum.

Ich möchte einfach neu anfangen.

Kim başlamak istiyor?

Wer will anfangen?

Bu işe birlikte başladık.

Wir haben zusammen angefangen.

başlamak fangen

Birkaç dakika sonra Her şey o zaman başladı.

Aber dann, ein paar Minuten später, fing alles an.

Ama Brandon çılgın gibi davranmaya başladı. O yüzden geri dönmek zorunda kaldık.

Aber Brandon fing an, sich verrückt aufzuführen, darum mußten wir umkehren.

Ve her şey tekrar başladı.

Und es fing alles wieder an.

başlamak starten

Sana deneysel bir tedavi vermeye başlayacağız.

Wir werden eine experimentelle Behandlung starten.

Bugün çok karışık ve hassas bir operasyona başlıyoruz.

Wir starten heute eine sehr komplizierte und heikle Operation.

İmkanlar dahilinde, şimdi başlıyor.

Möglicherweiße startet es jetzt.

başlamak einleiten

Birinci bölüme başlayın.

Phase Eins einleiten.

İkinci bölüme başlayın.

Phase Zwei einleiten.

Beş dakika içinde yerleşim alanına neurocine gazı pompalamaya başlayacağız.

In fünf Minuten werden wir Neurozin-Gas in den Habitat-Ring einleiten.

başlamak loslegen

Ne kadar erken başlarsak o kadar erken başlayabiliriz.

Je früher wir anfangen, desto schneller können wir loslegen.

başlamak einsteigen

Sedlmayer ve Mehringer buradan başlayıp doğruca yukarıya doğru tırmandılar.

Da sind Sedlmayr und Mehringer eingestiegen. Schnurgerade hoch auf der Ideallinie.

başlamak entstehen

Alfa Çeyreğinde kaos başlayacak.

Im Alpha-Quadrant würde Chaos entstehen.

başlamak antreten

Lin büyük ihtimalle cezasını çekmeye burada başlayacak.

Lin wird wahrscheinlich seine Strafe hier antreten müssen.

başlamak aufnehmen

Her şeyi kaydetmeye başladı!

Er fing an, alles aufzunehmen!

başlamak landen

Ramparts'tan radikal bir gazeteci nasıl oldu da CBS'te çalışmaya başladı?

Wie landet ein radikaler Journalist vom "Rampart's Magazine" bei CBS?

başlamak losgehen

Ne zaman başlaması gerekiyor?

Und wann soll es losgehen?