başlangıçta için Türkçe-Almanca çeviriler:

anfangs · diğer çevirileri

başlangıçta anfangs

Yeni bir başlangıç arıyoruz.

Wir suchen einen neuen Anfang.

Dört kelime de bir başlangıçtır.

Vier Worte sind ein Anfang.

Bu bir başlangıç Carlton.

Es ist ein Anfang, Carlton.