başlatmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

beginnen · starten · einleiten · rufen · initiieren · diğer çevirileri

başlatmak beginnen

Şimdi yeni bir kovalamaca başlıyor.

Jetzt beginnt eine neue Verfolgungsjagd.

Her şey New York halk kütüphanesinde başlamış.

Alles begann in der öffentlichen Bibliothek von New York.

Görev Kontrol uçuş öncesi kontrollerini tamamladığında fırlatma prosedürlerine başlayacağız.

Sobald acabaremas Vorflugkontrolle, Wir werden die Markteinführung beginnen.

başlatmak starten

Sana deneysel bir tedavi vermeye başlayacağız.

Wir werden eine experimentelle Behandlung starten.

Bugün çok karışık ve hassas bir operasyona başlıyoruz.

Wir starten heute eine sehr komplizierte und heikle Operation.

İmkanlar dahilinde, şimdi başlıyor.

Möglicherweiße startet es jetzt.

başlatmak einleiten

Birinci bölüme başlayın.

Phase Eins einleiten.

İkinci bölüme başlayın.

Phase Zwei einleiten.

Beş dakika içinde yerleşim alanına neurocine gazı pompalamaya başlayacağız.

In fünf Minuten werden wir Neurozin-Gas in den Habitat-Ring einleiten.

başlatmak rufen

İnsanlar etkilenip, slogan atmaya başladılar.

Sie werden angestachelt und rufen Wahlsprüche.

Şimdi temporal loba erişmeye başladın.

Jetzt rufen Sie Ihren Temporallappen ab.

Sonra tüm hâkimler bir ağızdan tezahürat yapmaya başladı:

Dann fingen alle Richter der Bezirksmesse an zu rufen:

başlatmak initiieren

Bay Başkan, harekata başlıyoruz.

Wir initiieren den Sequenzcode.

Yeni bir klinik çalışmaya başlamak istiyorum.

Ich möchte eine klinische Studie zu initiieren.